Controle Mazouttanks

Voor de verplichte controle van uw mazouttank kan u eveneens bij ons terecht.

Wij zijn een door de Vlaamse Gemeenschap erkend controleur.

Bestaande ondergrondse reservoirs < 5000 liter voor particulier gebruik in Vlaanderen

  • Ondergrondse tank in metaal/ prefab - beton of polyester: een keuring is verplicht om de 5 jaar.

Bestaande bovengrondse reservoirs < 5000 liter voor particuliere gebruik in Vlaanderen

  • Bovengrondse tank: een keuring is niet meer verplicht voor particulieren.

Aan welke wettelijke voorwaarden moet het reservoir voldoen?

Alle reservoirs moeten voorzien zijn van een overvulbeveiligingssysteem.

Wat krijgt u?

  • Een groene dop of kenplaat waarop het erkenningsnummer van de erkend technicus, de datum van de controle en de uiterlijke datum van de volgende controle vermeld staan.

  • Een conformiteitsattest van controle.